Việt“HảiDương”:“Báuvật”nhặtngoàiruộngcủaCườngQuốc

“À, thằng em ở quê nhặt được ở ngoài sân ruộng ấy mà…”. Mạnh “Nát” tếu táo đầy tự hào khi nói về tiền đạo tân binh đang tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn 1 HPL-S5. Mạnh “nhặt” Việt “Hải Dương” về để rồi cùng với Hùng “Sư phạm” lập ra “xứ Ba Tư” với những người con Hải Dương trong màu áo Cường Quốc…