GiảibóngđáThiênLong-CúpTrầnDoãn2017TrườngGiangFC:Độibóngkỳnhân,dịtướngSàiThành

Có một đội bóng rất đặc biệt, đặc biệt từ cái tên đến cách thu phục nhân tâm và dụng binh, đấy là Trường Giang FC, đội sẽ xuất quân trận đầu giải Thiên Long – Cúp Trần Doãn 2017 lúc 16h00 ngày 26/8, dự sẽ phá tan đám lê dương viễn xứ: Chánh Phú Hoà FC (thuộc trấn Gò Đậu, Bình Dương phủ).