Đào tạo bóng đá cộng đồng cho trẻ em: Nhìn từ Trại hè bóng đá Yamaha

Đào tạo bóng đá cộng đồng cho trẻ em: Nhìn từ Trại hè bóng đá Yamaha

Trại hè bóng đá Yamaha trong 3 lần tổ chức liên tục từ năm 2012 đến nay không chỉ gây hứng thú với học viên và phụ huynh mà ngay cả với những HLV người Việt Nam.