QuốcAn-QuốcMichelvsĐạtTínMinions:“ElClasico”haycâuchuyệnthắnglàmVua..

Rồi ngày đó cũng đến, Quốc An – Quốc Michel và Đạt Tín Minions sẽ so giày trong một trận đấu mà người ta ví như “El Clasico” của Sài Gòn League 2019. Trong cuộc chiến ấy, ai đóng vai kẻ chiến bại, giấc mộng xưng vương có thể trở thành đống tro tàn.