GiaohữuSaoSLNA-HưngPhúcFC:QuàTrungthusớmchotrẻkhuyếttậtTrungtâm19/3GiaohữuSaoSLNA-HưngPhúcFC:QuàTrungthusớmchotrẻkhuyếttậtTrungtâm19/3

Dàn sao SLNA sẽ tham dự trận đấu từ thiền nhằm gây quỹ từ thiện cho những trẻ em khuyết tật ở Trung tâm 19/3 Nghi Lộc – Nghệ An.